Uitdagingen

Bedrijven die aan biobased innovaties werken kunnen vaak op veel positieve aandacht rekenen van de media. Dit heeft een gunstig effect op de relatie met andere ondernemers ,overheid, opleiding instanties, de regio, medewerkers en toekomstige investeerders.

Grote vraag naar biobased producten

Consumenten en vooruitstrevende bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid. Biobased producten maken hier een essentieel onderdeel van uit.  Zo wensen bedrijven alleen nog maar gerecycled of biobased plastic te gebruiken. Of een chemische grondstof vervangen door een biobased grondstof.

De stijgende marktvraag vanuit deze bedrijven zorgt ervoor dat ook chemische bedrijven in de toeleveringsketen van deze consumentenproducten zich genoodzaakt zien om zich met deze innovatie bezig te houden.

Om de ambities van deze bedrijven mogelijk te maken zijn technologische innovaties nodig. Innovaties die een bedrijf niet alleen kan ontwikkelen, omdat de materie te complex is, de investering te hoog of het bedrijfsmodel te onzeker. Vandaar dat de industrie, MKB’ers en kennisinstellingen het principe van open innovatie omarmen: input vanuit verschillende disciplines en vanuit de hele toeleveringsketen zorgt voor nieuwe inzichten en onverwachte toepassingen.

Bedrijven die werken volgens het principe van open innovatie delen investeringen en risico’s, terwijl ze meeliften en profiteren van het gezamenlijke succes.

Innovatief zijn en blijven

Stilstand is achteruitgang. Door innovatie onderscheiden bedrijven zich van hun concurrenten.  en door te participeren in baanbrekende open innovatie clusters, zoals op de Biobased Campus Limburg, verzekeren bedrijven zich van een koploperspositie.